Proces tvorby myšlením

„Už jste se někdy zkusili zamyslet nad tím, jakou sílu mohou mít myšlenky, které každou chvílí probleskují v našich hlavách? Věřte, že velkou!“

Naše myšlenky představují přípravu vlastní tvorby pomocí energie. Slova již dávají pokyn, jsou hybnou silou -  energií k tomu, aby se myšlenka naplnila a stala se skutkem. Tvorba myšlením má tedy tři fáze:

  • Myšlení – příprava
  • Slovo – vyslání energie k cíli (vyslovené nebo napsané)
  • Skutek – akce

Společným působením naše myšlenky a slova vytvářejí svět kolem nás. Sami tak můžeme ovlivnit, jestli náš život bude šťastný a spokojený – zda ho naplno prožijeme, anebo zda ho jen přetrpíme. Svými myšlenkami můžeme mimo jiné ovlivňovat i své zdraví. Existuje řada lidí, kteří svým pozitivním myšlením a cíleným směřováním těch správných myšlenek dokázali vyléčit své nemoci.

Zkuste i vy připustit, že je možné svými myšlenkami měnit život. Námitkami „To já neumím“ si stavíte do cesty překážku, která vám brání naplnit cíle silou myšlenky. Nic není nemožné. Pojďme se spolu pokusit vytvořit pro vás spokojený a radostný život podle vašich představ.

Přejít na:Tvorba myšlením