Proč se změna myšlením nedaří?

Namítáte: „Právě jsem dle svého nejlepšího přesvědčení udělal vše pro splnění svého cíle silou myšlení. Tak kde je výsledek?“

Příčin může být několik.

  • Vnitřní rozpor, že je tvorba myšlením možná – „Tohle je sice hezké, ale takto to přece nemůže fungovat…“
  • Nedůvěra ve své schopnosti - „Já to neumím, k tomu jsem ještě nedošel, to je pro někoho jiného…“
  • Vznikl ve vás vnitřní konflikt mezi „Já“a důvěrou ve změnu tvorbou myšlením. Vaše aktivní Já chce vědomě pro splnění přání něco v reálu udělat, nechce jen čekat. Vědomé Já chce mít hotovou akci hned, touží mít ihned výsledek, skutek. Tím současně brání tomu, aby se uskutečnil proces myšlení – slovo – skutek.
  • Pochybnosti o splnění vašeho přání jsou velkou překážkou – na jednu stranu si něco přeji změnit, na druhé nevěřím, že je to možné, je to rozpor.
  • Cíl byl nesprávně stanoven – např. příliš neurčitý, s několika významy, nevystihuje opravdu vaše přání nebo je jinak zamlžen.
  • Snažili jste se o tvorbu něčeho pěkného, když jste na to nebyli ve správném rozpoložení, tedy v dobré pohodě. Byli jste např. v tíživé situaci, ve strachu, smutku, stresu. Vaše negativní emoce působí jako brzda tvorby změn k lepšímu. Pozor! Co se vám ale může pod vlivem strachu a smutku vytvořit, je pravý opak toho, co jste měli v plánu, tedy si takto k sobě přitáhnete ještě více starostí a nepohody.
  • Cíl, kterého jste chtěli dosáhnout, byl podmíněn tím, že pro jeho splnění dojde k poškození někoho jiného. Toto není přípustné.
  • Vaše tvůrčí myšlenka směřovala k ovlivnění další osoby, zasahovala do jejího svobodného rozhodování. Ovlivnit mohu jen to, co se týká mne. Mohu ale i v myšlení působit tak, abych směřoval svým jednáním ve prospěch druhého.
  • Při tvorbě jste použili NE („nechci aby…, já si přeji, aby nebylo…, chci už nemít…, aby se už nestalo, že…, jen ať není…“)
  • Na své tvůrčí myšlence jste pracovali nesprávným způsobem – buď jste povrchně několikrát přání vyslovili a opustili od toho nebo naopak příliš spěchali a projevili tak vyššímu celku nedůvěru.

Jistě bychom přišli na další a další příklady chyb. Přiznávám, že ani mně se vždy tento proces nedaří. Někdy vím proč – málo trpělivosti, nedůvěra, jindy nevím, kde se stala chyba. Uvítám, pokud se chcete i vy podělit o vaše zkušenosti a zážitky z tvorby myšlením. Společně můžeme zde prezentované názory obohatit o nové, které povedou k dalšímu zamyšlení nad možnostmi tvorby myšlením.

Přejít na:Tvorba myšlením