Příklady myšlenkové tvorby

Prvním krokem je si uvědomit, na co konkrétně myslíme, tedy čemu dáváme energii a přejeme si, aby se stalo. Myšlenka „Já už nechci nemoc“ nepůsobí stejně jako „Přeji si zdraví.“ V prvním případě dáváme důraz na slovo nemoc, něco negativního. V druhém případě je jasným cílem posílení zdraví. Náš cíl by měl být jasně, srozumitelně formulován, s pozitivním vyjádřením. Rovněž city, které v souvislosti s myšlenkou prožíváme, mají velký vliv na to, čeho dosáhneme.

Obecně by vědomou tvorbou myšlením měly vždy provázet kladné city – radost, spokojenost, pohoda. Je třeba být nejprve sami v pohodovém rozpoložení, zklidnit mysl a pak teprve začít tvořit. Ve strachu, bolesti a stresu se pozitivní myšlení nejen nedaří, ale vede k opaku. Malíř také krásný obraz plný slunce a sálající pohodou vytvoří pouze tehdy, pokud je sám dobře naladěn a tuto pohodu spoluprožívá se svým vytvářeným dílem.

„Zkuste vypustit z tvořivých myšlenek slůvko NE a váš život se začne měnit.“

Člověk, který neustále myslí na to, že nemá peníze a bude si opakovat: „Já nechci trpět chudobou,“ bude asi brzy ještě chudší. Tvořivý náboj, důraz v této myšlence je chudoba, kterou tímto posiluje. Student, který s hrůzou myslí na to, aby si nevytáhl otázku číslo 15, protože ji neumí, si také nejspíš z celé hromady ostatních voleb vytáhne právě tu jedinou, kterou svým myšlením nechtěně přitahuje. I ten, který přeje zlo a nepohodu někomu z ostatních lidí, tohoto cíle většinou dosáhne silou myšlení. Pak se ale většinou diví, proč se jemu samotnému najednou přestává dařit, především v duchovní rovině. Tím, že se vědomě pokoušel škodit jinému, ublížil i sám sobě. Síla jeho negativní myšlenky se odrazila a vrátila svému adresátovi.

Naše představy o průběhu určitých událostí v nás již vytvářejí v mysli, jak má situace dle našich představ probíhat. Uvedu modelový příklad. Druhý den nás čeká jednání na úřadě, ze kterého máme obavy. Předem ve svých představách prožíváme, co se sice ještě nestalo, ale mohlo by se stát: Budeme muset vystát dlouhou frontu u okénka, úřednice na nás bude nepříjemná, formulář nesprávně vyplníme a ztratíme hodně času, než tuto záležitost vyřídíme. Podvědomě tak předem jednáme podrážděně, jako by se skutečně musela tato životní epizoda odvíjet. Nemusí, je to jenom naše představa, kterou však určitým způsobem ovlivňujeme.

Vlastně si ji takto představujeme, tedy tvoříme. Pak se divíme, když po dlouhém čekání u okénka na nás nepřívětivě hledí podmračená úřednice… a naše představa se naplnila.

 „Já chci, aby se někdy konečně zlepšovalo…(moje zdraví, moje finanční situace…),“ povede k chtění, ne ke zlepšení. Zůstane jen u přání, které tímto vytváříme. Není tu nic konkrétního, cíl je mlhavý. Do jaké míry se má co zlepšit? Kdy? – A co zkusit si přímo přát být zdráv, mít dostatek peněz?

Tvůrčí myšlenka: „Já chci novou práci“ vám opravdu může přivolat novou pracovní příležitost. Neznamená to současně, že kromě práce budete také dostávat automaticky peníze za tuto práci a budete zde spokojeni. Přáli jste si mít pouze práci a to se splnilo.

Celý život se odvíjí nejprve v našich představách. Máme určité představy nejen o životních situacích, ale i o vztazích mezi lidmi. Pokud budu ve svých očích vidět svého partnera jako milého, přátelského člověka, budu s ním také příjemně jednat a on zpětně mou představu o svém milém postoji k mé osobě naplní. Pro mne bude tedy takový, jak jsem si jej představoval.

„Peníze nás nedělají šťastnými. I s hromadou peněz můžete žít jako chudý, nespokojený člověk.“

 „Já chci mít velké bohatství,… ale to se stejně nemůže stát, protože tomu nevěřím, to je hloupost, abych zrovna já byl najednou bohatý, ale já bych to chtěl…“ Lépe je zde vytvářet myšlenku o spokojeném životě v dostatku finančního zajištění – to se stát může a nepříčí se to osobnímu přesvědčení. Víra ve splnění vaší myšlenky je podmínkou úspěšné tvorby myšlením.

Nebo ještě jinak. Peníze, které si přejete, jsou jen prostředkem k naplnění vašich cílů. Zkuste si představit, jak se s novou hodnotou, kterou jste získali, mění k lepšímu váš život. Zamyslet se konkrétně, co si za získané peníze koupíte pro radost a jak tuto věc užíváte, jak např. díky získaným penězům podniknete něco, co jste předtím nemohli nebo si to z opatrnosti odpírali (společný večer s přáteli, cestování, studium…).

Pokud si budete přát např. nové auto, tvorbu myšlením podporujete tím, že si v myšlenkách představujete určitý typ a barvu, která se vám líbí. Ve své mysli tvoříte konkrétní podobu, jako byste auto již vlastnili. Auto je prostředkem k tomu, abyste s ním někam jezdili – na to, abyste ho pouze vlastnili a stálo vám před domem, ho nepotřebujete. Spojujte tedy tuto představu nového auta s tím, jak ho užíváte, s kým cestujete, kam se společně podíváte a co byste rádi díky novému autu prožili pěkného.

Přejít na:Tvorba myšlením