Malá kuchařka návodů k tvorbě myšlením

1. Stanovte si cíl, který chcete posílit pomocí myšlenek.

2. Ještě nevyslovujte tuto myšlenku, znovu a dobře zvažte, zda je to skutečně ono.

3. Napište si obsah této myšlenky na list papíru.

4. Vaše přání máte v hrubých obrysech před sebou. Popřemýšlejte si. Souhlasí jeho obsah s vaším vnitřním já? Nepříčí se vám to? Není vaše myšlenka namířena proti někomu jinému, kterému by mohla uškodit? Jste ochotni věřit, že se vaše myšlenka může splnit? Opravdu tomu věříte?

5. Přečtěte si, případně přeformulujte tuto myšlenku na míru svým představám, tak aby souhlasila s vaším přesvědčením, že je možné její splnění. Tvůrčí myšlenku velmi posiluje to, když není cílena jen pro mou osobu, ale přinese současně užitek i pro ostatní lidi kolem mne.

6. Nyní pozor na vyslovená NE. Pozor i na výrazy nějak, časem, někdy, chtěl bych … které myšlenku zamlžují.

7. Nahlas tuto myšlenku vyslovte, bez emocí, jako oznamovací větu. Jste s jejím obsahem skutečně ztotožněni? Je pozitivně formulovaná? Věříte opravdu v její splnění?

8. Nyní již vědomě vytváříte cestu ke splnění vašeho přání. Má již konkrétní podobu, kterou jste si zvolili. Není tedy třeba a ani není žádoucí ji průběžně měnit. Bylo by to jako se spřežením koní, kdy jeden táhne „hot“ a druhý „čehý.“ Výsledek by byl chaos.

9. S klidnou myslí, pravidelně po určitou dobu nahlas vyslovujte vaši tvůrčí myšlenku. Klidně, jasně, není nutné ji číst, vy již svoji myšlenku důvěrně znáte. Vše chce svůj čas. Příliš časté rutinní opakování nevede k lepšímu výsledku. Je to spíše výraz nedůvěry ve splnění, projev nedočkavosti, který vaši snahu hatí. Tato rutina by spíše připomínala bezesmyslné drmolení jakéhosi textu z povinnosti, při kterém se myšlenky rozbíhají všemi směry. To již není tvorba myšlením!

10. K vaší myšlence přistupujte tak, jakoby se už stala součástí vašeho života, už ji máte na dosah, jakoby stačí natáhnout ruku. Nejlépe je s pevnou vírou přímo děkovat vyššímu celku za to, že se přání pomocí myšlenky splnilo. Ano, vy věříte, že se vaše myšlenka ne někdy splní, ale vidíte svůj cíl jako splněný. Těšíte se z něj, představujete si živě obraz své splněné myšlenky.

Vaše myšlenka se již stává skutkem. Svojí tvůrčí silou k sobě přitáhla příležitost, která vede k naplnění vašeho přání. Cesta může být různá, vy jste jen otevřeli vrátka, abyste dali myšlence možnost se splnit. Jistě se brzy dočkáte výsledku. Myšlenka se pomocí energie slova dostala k cíli a vytvořila žádaný skutek. Je to zákonitý proces tvorby myšlením.

Přejít na:Tvorba myšlením