Odpouštění - cesta k vnitřnímu smíru

Seminář je zaměřen na metody k vnitřnímu odpuštění, které nás osvobodí od zátěže starých křivd, negativních prožitků a pocitů viny a pomohou nám uzavřít v sobě prožitky, které nás trápí.

Obsah semináře:

  • Trojstranné odpouštění a jeho zásady
  • Možnost odpouštění na dálku
  • Silvova metoda odpuštění sobě
  • Dilbu zvonky 
  • Meditace v hladině alfa
  • Zklidnění mysli s tibetskými mísami

Seminář se uskutečnil v říjnu 2012 v Kaplici a Českých Budějovicích. Další konání bude ealizováno dle zájmu.

ilustrace_ezo

Přejít na:Semináře