Průběh reiki ošetření u mne

Ošetření reiki je bezpečná léčitelská metoda a nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu ani speciální pomůcky. Působení probíhá ve velmi klidné atmosféře, kde se můžete uvolnit a udělat si pohodlí. Dle své volby při působení stojíte, sedíte nebo ležíte oblečení a relaxujete. Pro příjemnější náladu může hrát uvolňující hudba, svítit svíčky, případně v místnosti voní olej z aroma lampy.

Po rozhovoru s klientem přistoupíme k vlastnímu působení. Postupně budu přikládat své ruce přes oblečení na různé části vašeho těla. Jedná se o typické pozice rukou, které postupně pokryjí všechny důležité orgány těla. Při problémech v konkrétním místě přikládám ruce na místo bolesti. K ošetření reiki energií není třeba, abych používala působení tlakem, a tak je ošetření pomocí reiki přívětivé pro všechny věkové skupiny lidí. V některých případech držím své ruce kousek nad povrchem vašeho těla.

Energie proudí z mých rukou v takové míře, jakou je podvědomí pacienta schopné přijímat. Při působení můžete cítit teplo vycházející z přikládaných rukou, případně jemné brnění nebo chvění. Pocity jsou velmi individuální. Příjímání reiki je ale velmi uvolňující zážitek. Počet aplikací léčebné metody reiki je individuální. U lehčích případů může stačit jednorázové ošetření, v některých případech je vhodné působení v určitém časovém sledu opakovat.

Reiki působení

Přejít na:Reiki