Princip působení Reiki

Předpokladem pro léčbu pomocí léčivé energie reiki je svobodná vůle člověka, který je ochoten sám připustit, že mu tato léčba může pomoci a nebrání se jí. Léčitel se naladí na zdroj léčivé energie reiki a dokáže tuto energii přijímat a předávat přikládáním rukou. Hlavní účinek práce s reiki tedy spočívá v dodání energie a zároveň následné harmonizace životní energie člověka. To pak může způsobit i uzdravení na fyzické úrovni. Energie reiki působí přesně tam, kde to vaše tělo a duše potřebuje. Předává se mimo jiné přikládáním rukou na místa na lidském těle, působit lze i na dálku.

Procesy, které Reiki vyvolává, se vždy odvíjejí směrem k jednotě a rovnováze. Pravidelný kontakt s reiki vyvolává uvolnění, očišťující procesy na všech úrovních a člověka naplní pozitivní energií. Při léčení reiki energií je třeba přistupovat k člověku komplexně. Je důležité poskytnout tělu, duchu i duši pomoc. Napomoci k procesu uzdravení můžete vy sami například zdravou stravou, pitným režimem, pohybem, rozhovory s blízkými lidmi a dalšími aktivitami podporující dobrou pohodu člověka.

Reiki je účinná léčitelská metoda, která může vést k úplnému uzdravení člověka. Doplňuje lékařskou péči, reiki působení probíhá v součinnosti s doporučeními lékařů.

Přejít na:Reiki