Aplikace léčebné metody

Tato léčitelská metoda spočívá v odblokování center vaší životní energie na energetických drahách a v následné aktivizaci důležitých center životní síly člověka. Pomůže vám zbavit se negativní zátěže starých prožitků a nastavit novou cestu k ozdravení těla i duše. Čím více uvolníme blokace, tím více čisté energie můžeme přijímat a prožívat tak pocit radosti a zdraví.

Vlastnímu působení předchází podrobný rozhovor s klientem. V klidném a přátelském prostředí rozhovor směřuje k vyhledání důležitých okamžiků či zážitků v životě klienta, které mu brání naplno pozitivně prožívat kvalitní život. Informace, které z rozhovoru vyplynou, jsou ryze důvěrné a klientovi je zaručena diskrétnost. Po této diagnostice přistupuji k vlastnímu působení. Tato metoda se provádí v relaxačním prostředí, klient při ní většinou sedí nebo stojí čelem k léčitelce.

Působení zahrnuje speciální masáž důležitých energetických bodů, umístěných v horní polovině těla a na horních končetinách. Tato masáž se aplikuje přes oblečení, lehkými doteky a poklepy na citlivé body, kterými proudí životní síla člověka. Metoda je doprovázena dechovým cvičením, kterým vás provedu.

Posilováním a postupným odblokováním těchto energetických center dojde k postupnému uvolňování vaší vitální energie, zlepšení psychického stavu a obnově pozitivního prožívání světa. Tímto je u člověka také nastolen proces uzdravení na fyzické úrovni a obnova jeho životní síly.

Přejít na:Psychické bloky