Psychické bloky

Tělo a mysl tvoří jeden celek. Aby mohlo dojít ke zlepšení zdraví, je třeba hledat příčiny, které brání plynulému toku životní síly. Jsou případy, kdy obnově zdraví na fyzické úrovni brání psychické bloky.

Stará přísloví praví: „Leží mi v žaludku, nemůžu to vydýchat, jde mi z toho hlava kolem…“ Takto naši předci vystihovali proces, kdy se psychické záležitosti promítaly do fyzického těla formou různých bolestí i nemocí. Jedná se o třeba již do podvědomí zasunuté negativní zážitky z minulosti, staré křivdy, různá trápení, obavy, depresivní stavy a další příčiny, které na nevědomé úrovni ovlivňují vitalitu člověka.

Působí na nás, ať se staly v nedávné době nebo dávno v dětství. Každý takový negativní zážitek postupně uzavírá centra životní síly v energetickém obalu člověka. Způsobuje také naše obavy, aby se něco podobného již neopakovalo.

Ovlivňuje naše chování, stáváme se opatrnými, nedůvěřivými, uzavřenými v kontaktu s ostatními lidmi.  Negativně nás ovlivňuje do té doby, než se něco stane a my změníme tento způsob chování. Energetická stopa špatných prožitků s námi nemusí zůstat celý život, může být uvolněna a vyléčena.

Počet článků: 1

Aplikace léčebné metody

Tato léčitelská metoda spočívá v odblokování center vaší životní energie na energetických drahách a v následné aktivizaci důležitých center životní síly člověka. Pomůže vám zbavit se negativní zátěže starých prožitků a nastavit novou cestu k ozdra...

Publikováno: 28.01.2012 17:45 Naposledy editováno: 29.01.2012 11:07 Číst více
Přejít na:Úvodní strana