Měření geopatogenních zón

Nabízím vám změření geopatogenních anomálií a dalších geopatogenních činitelů v místě vašeho obydlí. Poměrně přesnou diagnostiku průběhu geopatogenních zón lze provést i na dálku prostřednictvím vámi zaslaného plánku.  Přesnost vašich údajů ovlivňuje přesnost vlastního měření.

Na základě údajů z tohoto plánku vám provedu podrobnou diagnostiku, zjištěnou vzdáleným měřením geopatogenních vlivů v daném místě.  Zpracuji vám plán, který obsahuje nákres míst geopatogenních zón, včetně jejich intenzity a vlivu na zdraví. Kromě tohoto vyhodnocení vám předám i doporučení, jaká opatření je třeba udělat ke zlepšení stavu a odstranění negativních účinků geopatogenních zón.  Přímé měření geopatogenních zón ve vašem bytě nebo na pozemku je možné, je však třeba domluvit s dostatečným předstihem. K ceně služby zde přibudou náklady spojené s dopravou.

 Plánek zaslanýPlánek doporučeníPlánek vyhodnocení zón

K ozdravení vašeho organismu, oslabeného vlivem geopatogenních anomálií můžete také využít nabídku ozdravných technik.  K načerpání životní síly a obnově zdraví vám napomůže léčitelské působení reiki. K harmonizaci narušené vitální síly můžete zkusit využít léčivé účinky psychomotoriky, celistvé působení na harmonizaci čaker nebo relaxační techniky při pobytu pod pyramidou.