Harmonizace čaker

Životní energie člověka proudí energetickými centry sedmi čaker.  Pokud je kterékoli, i jedno z těchto energetických center porušeno, člověk je oslaben ve výkonu a jeho tělesné nebo psychické funkce vykazují poruchy, tedy příznaky nemoci. Nevyvážené energie v čakrách mají také silný účinek na city a nálady člověka.

Harmonizace čaker je metoda, vedoucí k otevírání a odblokování jednotlivých energetických center životní síly tak, aby jimi mohla dostatečně proudit životní energie. Energetický soulad čaker je základem obnovy tělesného zdraví a duševní pohody.

Celostní metoda sladění energie čaker zapojuje současně více vašich smyslů. Toto vede k zesílenému působení v místech center životní síly člověka. Jednotlivé čakry se aktivují přikládáním krystalů, vybíraných podle posilované čakry.  Současně zde působí prožitky ze speciálně vybírané hudby, vůně esencí z aroma lampy, navozují se barevné prožitky z harmonizujících obrazů. Metoda je provázena dechovým cvičením, může být doplněna i reiki ošetřením. Celkově pomáhá navozovat příjemné zážitky a duchovní prožitky, navracet sílu a chuť do života a tím posilovat radost a zdraví.

Posilování první čakry