Centrum Jasmín vás vítá

Název Centra JASMÍN vychází ze zkratky slov jasná mysl. Květ jasmínu představuje krásu zdraví, čistotu a soulad. Cílem nabízených služeb je posilovat zdraví, rozvíjet tělo, lidskou duši i ducha jako jeden nedělitelný celek.

Zabývám se alternativními způsoby léčby. Léčebné metody a přístupy ke klientům vycházejí z východní a mé osobní životní filozofie. Všechny léčebné techniky, které používám, směřují k nastolení souladu a rovnováhy v životní energii. Jedná se o komplexní pohled na zdraví, kde jsou využívány různé léčitelské metody k obnově a posilování psychického a fyzického zdraví jako celku.

Nabízím vám možnosti k ozdravení vašeho těla i mysli prostřednictvím léčitelských metod. Všechny uvedené metody osobně v centru Jasmín provádím.

Nejčastěji využívám u klientů Reiki působení, tedy posilování životní energie druhých lidí pomocí vkládání rukou nad postižená místa člověka. Léčit pomocí předávání životní síly reiki je možné po předchozím jednání s klientem i na dálku.

Ve své praxi využívám léčbu pomocí léčivých krystalů drahých kamenů pro nastolení rovnováhy v centrech životní síly člověka, čakrách. K obnově zdraví a celkovému posilování životní síly nabízím také hru na tibetské mísy a relaxaci pod pyramidou. Zabývám se účinnými metodami k odstranění psychických bloků a k posilování pozitivního myšlení. Speciální psychomotorické masáže, které provádím na přání klientů, posilují oslabená místa lidského organismu a pomáhají k celkovému ozdravení člověka a zlepšení psychiky.

stromNaše zdraví můžeme přirovnat k symbolice stromu. Strom je v zemi pevně zakotven sítí kořenů. Z nich vyrůstá silný kmen, který větvemi směřuje k obloze.  Všechny tyto části tvoří jeden nedělitelný celek.  Nejdůležitější pro strom jsou pevné, zdravé kořeny, které čerpají živiny ze země. Nepevný základ – vratké kořeny, ve kterých se usídlili škůdci, nemohou strom zdravě vyživovat. Pokud je jakákoli nadzemní část stromu oslabena nemocí, je opět rovnováha narušena.  Strom postupně chřadne a usychá.

Podobně je to s lidským zdravím. Potřebuje mít zdravý základ – jako kořen stromu, dostatek životní energie, což symbolizuje míza kmene. Člověk také potřebuje prostor pro svůj duševní rozvoj. U stromu tento prostor představují olistěné větve, které se pnou k nebi.  Možnost člověka jít duchovní cestou pak přináší v jeho životě symbolické květy a plody.

Strom a stejně tak člověk potřebuje kolem sebe zdravé prostředí, bez škodlivých vlivů. V našich domovech můžeme být oslabováni vlivem geopatogenních zón. Mohu vám změřit jejich výskyt a nabídnout různé ozdravné metody k posilování zdraví.

Na mých webových stránkách se s vámi podělím o své myšlenky, které provázejí moji životní filozofii. Můžete také využít nabídku společného setkávání na seminářích z oblasti esoteriky na různá zajímavá témata.